РАЙОНЕН СЪД - ГР.КРУМОВГРАД
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2012г. до 30.9.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 131/2012 По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" КРУМОВГРАД М.А.Ю. Председател и докладчик:
МАРИН М. ЧОРБАДЖИЙСКИ
Решение от 4.9.2012г.
НАЛАГА на М.А.Ю. – роден на ***** г. в гр. Крумовград, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан / реабилитиран на осн. чл. 88а от НК/, с основно образование, безработен, с ЕГН – ********** административно наказание глоба в размер на 130 / сто и тридесет / лева, за нарушение на чл. 1, ал. 2 на Указа за борба с дребното хулиганство, за непристойно поведение на 31.08. 2012 г., около 08, 30 часа в с. С., на улицата в мах. Слез, общ. Крумовград нанасъл побой спрямо лицата Ш.М.Х., с ЕГН ********** и М.Ш.Х., с ЕГН ********** и двамата от с. С., мах. *****, общ. Крумовград, с помощта на камък и юмрук, като с това е нарушил обществения ред и е предизвикал възмущението на околните граждани.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Кърджалийския окръжен съд в 24 - часов срок от днес, като в случай на обжалване, насрочва делото за 10 .09. 2012 г. от 14 часа, за която дата и час административнонаказаният М.А.Ю., със снета по – горе самоличност да се счита уведомен. Да се уведоми за датата на насрочване на делото пред Кърджалийския окръжен съд и Окръжна прокуратура – Кърджали, в случай на обжалване. 
М.А.Ю.
2 НАХД No 133/2012 По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" КРУМОВГРАД Ф.Ш.Ш. Председател и докладчик:
МАРИН М. ЧОРБАДЖИЙСКИ
Решение от 15.9.2012г.
НАЛАГА на Ф.Ш.Ш. – роден на ***** г. в гр. Крумовград, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, земеделски производител, с ЕГН – ********** административно наказание глоба в размер на 150 / сто и петдесет / лева, за нарушение на чл. 1, ал. 2 на Указа за борба с дребното хулиганство, за непристойно поведение на 14 .09. 2012 г., около 15, 45 часа в землището на с. Храстово, общ. Крумовград, нанесъл юмручен удар в областта на лицето спрямо Е.М.М., с ЕГН ********** ***, като със своето непристойно поведение е нарушил обществения ред и е предизвикал възмущението на околните граждани. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Кърджалийския окръжен съд в 24 - часов срок от днес, като в случай на обжалване, насрочва делото за 18 .09. 2012 г. от 14 часа, за която дата и час административнонаказаният Ф.Ш.Ш., със снета по – горе самоличност да се счита уведомен. Да се уведоми за датата на насрочване на делото пред Кърджалийския окръжен съд и Окръжна прокуратура – Кърджали, в случай на обжалване. 
Ф.Ш.Ш.
3 НАХД No 134/2012 По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" КРУМОВГРАД М.З.А. Председател и докладчик:
ИВАН И. ЙОРДАНОВ
Решение от 17.9.2012г.
НАЛАГА на М.З.А. – роден на ***** г. в гр. Крумовград, с постоянен и настоящ адрес ***, *****, общ. Крумовград, обл. Кърджали, български гражданин, неженен, неосъждан, с начално образование, безработен, с ЕГН – ********** административно наказание глоба в размер на 100 (сто) лева, за нарушение на чл. 1, ал. 2 на Указа за борба с дребното хулиганство, за непристойно поведение на 15 .09. 2012 г. около 23, 40 часа в с. Звънарка, мах. „Козино”, общ. Крумовград, обл. Кърджали когато след употреба на алкохол минавайки покрай дом № **, където живеел със семейството си Б.М.И. ***, викал и псувал, като отправял обидни думи към живущите в този дом, след което с крак ударил дървената портална врата на дома им, като счупил една от дъските й, като със своето непристойно поведение е нарушил обществения ред и спокойствие и е предизвикал възмущението на живущите в този дом. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Кърджалийския окръжен съд в 24 - часов срок от днес, като в случай на обжалване, насрочва делото за 18 .09. 2012 г. от 14 часа, за която дата и час административнонаказаният М.З.А., със снета по – горе самоличност да се счита уведомен. Да се уведоми за датата на насрочване на делото пред Кърджалийския окръжен съд и Окръжна прокуратура – Кърджали, в случай на обжалване. 
М.З.А.
4 НАХД No 135/2012 По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" КРУМОВГРАД А.Ф.А. Председател и докладчик:
ИВАН И. ЙОРДАНОВ
Решение от 21.9.2012г.
НАЛАГА на А.Ф.А. – роден на **** г. в гр. Крумовград, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работник към археологически разкопки на връх „Ада тепе” , с ЕГН – ********** административно наказание глоба в размер на 150 (сто и петдесет) лева, за нарушение на чл. 1, ал. 2 на Указа за борба с дребното хулиганство, за непристойно поведение на 20 .09. 2012 г. около 23 часа в гр. Крумовград, когато във видимо нетрезво състояние в игралната зала на ЕТ „Радела – Радион Кацаров”, намираща се в сградата на хотел „Ахрида” на ул. „Христо Ботев” № 1 отправя ругатни, псувни и заплахи спрямо крупието М.С.П., като впоследствие от заведение намиращо се пред игралната зала взема стол и го изхвърля в зелените площи пред хотела, с което нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Кърджалийския окръжен съд в 24 - часов срок от днес, като в случай на обжалване, насрочва делото за 24 .09. 2012 г. от 14 часа, за която дата и час административнонаказаният А.Ф.А., със снета по – горе самоличност да се счита уведомен. Да се уведоми за датата на насрочване на делото пред Кърджалийския окръжен съд и Окръжна прокуратура – Кърджали, в случай на обжалване. 
А.Ф.А.
5 НАХД No 137/2012 По УБДХ С.К.Т. Председател и докладчик:
МАРИН М. ЧОРБАДЖИЙСКИ
Решение от 25.9.2012г.
НАЛАГА на С.К.Т. – роден на ********* в гр. ****, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, разведен, неосъждан , с основно образование, работи като ****, с ЕГН – ********** административно наказание глоба в размер на 180 / сто и осемдесет / лева, за нарушение на чл. 1, ал. 2 на Указа за борба с дребното хулиганство, за непристойно поведение на 25.09. 2012 г., около 12, 00 часа в гр. ****, на ул. ****, в близост до кафе-аперитив **** изразяващо се в оскърбително отношение и държание, чрез отправяне на ругатни и закани за саморазправа спрямо полицейски органи, като с това е нарушил обществения ред и е предизвикал възмущението на околните граждани.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Кърджалийския окръжен съд в 24 - часов срок от днес, като в случай на обжалване, насрочва делото за 28 .09. 2012 г. от 14 часа, за която дата и час административнонаказаният С.К.Т., със снета по – горе самоличност да се счита уведомен. Да се уведоми за датата на насрочване на делото пред Кърджалийския окръжен съд и Окръжна прокуратура – Кърджали, в случай на обжалване. 
С.К.Т.