НАЧАЛО
Добре дошли в старата страница на Районен съд - Крумовград!

ВАЖНО!!!

Уведомяваме Ви, че от  02.12.2019 г. Районен съд - Крумовград е с нова интернет страница намираща се на адрес https://krumovgrad-rs.justice.bg. Актуална информация за насрочените съдебни заседания и постановените съдебни актове може да бъде намерена само на новия сайт.

Считано от тази дата настоящия сайт ще бъде активен само за пренасочване към новия сайт и  информацията на него няма да е актуална.

 

Нашата цел е да Ви предоставим непрекъснат и лесен достъп до информация за нашия съд и всички услуги, от които имате нужда.
Ние се надяваме, че тази интернет страница ще бъде ценен източник на информация за Вас, независимо дали ще използвате услугите на съда или имате въпроси, свързани с работата на съдебната администрация.
На нашата интернет страница ще намерите информация за състава, структурата и дейността на Районен съд - Крумовград, графици на заседанията и справки за движението на делата в него. Ще се изнасят обяви за конкурси, правила и начин на подбор за свободни длъжности и незаети работни места. Ще намерите също така и точните адреси, телефони, е-пощи и банкови сметки на съда. Публикувани са различни образци и формуляри в електронен вид, а също и данни за контакти с други съдилища и съдебни организации.

Искрено се надяваме страницата ни да бъде полезна за вас и да допринесе за информираност на гражданите и прозрачност за работата на съда.Съдебните актове, постановени от Районен съд Крумовград, се публикуват на основание чл. 64 от Закона за съдебната власт, при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.


Кратко указание за търсене на публикуваните съдебни актове може да разгледате 

Ако желаете директен достъп до секцията с публикувани съдебни актове натиснете 
Телевизионни рубрики представящи съдебната власт, създадени по Оперативна програма „Административен капацитет“ може да намерите на следния адрес http://www.vss.justice.bg/page/gallery/1

Последна промяна от Понеделник, 02 Декември 2019г. 09:40ч.