НАЧАЛО
КОНКУРСИ ЗА РАБОТА В РАЙОНЕН СЪД КРУМОВГРАДКОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН АРХИВАР" В РАЙОНЕН СЪД КРУМОВГРАД Печат

 

 

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до участие във втория етап на конкурса за заемане на длъжността „съдебен архивар“ в Районен съд Крумовград по реда на постъпване на документите, както следва:

1.Латинка Младенова Иванова

2.Радослава Асенова Атанасова

3.Елена Николова Маркова-Димитрова

4.Гинка Димова Михайлова

5.Гергана Асенова Чилингирова

6.Мариана Георгиева Вълкова

7.Ана Сашева Димитрова

8.Йорданка Николаева Гинева

9.Димитринка Николова Илиева

Втория етап на конкурса ще се проведе на 08.05.2019 година от 09.30 ч. в сградата на Районен съд, пл.“България“ № 17.

 

 

 

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати до участие във втория етап на конкурса за заемане на длъжността „съдебен архивар“ в Районен съд Крумовград по реда на постъпване на документите, както следва:

1.Недялка Тодорова Георгиева, поради непредставяне на копие от лична карта;

2.Валентина Юриева Бакалова, поради непредставяне на копие от лична карта и документ за компютърна грамотност

Комисия:

Председател: Иван Йорданов

Членове: 1.Фикрет Хабиб

2.Мария Чорбаджиева

3.инж. Владимир Даматов

23.04.2019 година

 

 

 

Последна промяна от Вторник, 23 Април 2019г. 15:02ч.