НАЧАЛО СЪДИИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ
СЪДИИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ Печат

 

 

ДЛЪЖНОСТ

Име,

Фамилия

1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИН ЧОРБАДЖИЙСКИ

2.

РАЙОНЕН СЪДИЯ

ИВАН ЙОРДАНОВ

3.

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

АСЯ АНГЕЛОВА

4.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

ФИКРЕТ ХАБИБ

5.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

МАРИЯ ЧОРБАДЖИЕВА

6.

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ТАНЯ НИКОЛОВА

7.

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

инж.ВЛАДИМИР ДАМАТОВ

8.

СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ

КИРИЛКА СТОЯНОВА

9.

СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

10.

СЪДЕБЕН АРХИВ

СИЙКА ИВАНОВА

11.

СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО

АЛБЕНА ИРИКОВА

12.

СИС

ФАТМЕ СЮЛЕЙМАН

13.

ПРИЗОВКАР

НЕДЯЛКА ГЕЛИМАЧЕВА

 

Последна промяна от Четвъртък, 08 Януари 2015г. 09:40ч.