НАЧАЛО ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА 01.11.2014г. - 30.11.2014г.