НАЧАЛО ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА 01.08.2015г. - 31.08.2015г.