НАЧАЛО ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА 01.05.2015г. - 31.05.2015г.