НАЧАЛО ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА 01.02.2019г. - 28.02.2019г.