Добре дошли в официалната страница на Районен съд - Крумовград!
 
Нашата цел е да Ви предоставим непрекъснат и лесен достъп до информация за нашия съд и всички услуги, от които имате нужда.
 
Ние се надяваме, че тази интернет страница ще бъде ценен източник на информация за Вас, независимо дали ще използвате услугите на съда или имате въпроси, свързани с работата на съдебната администрация.
 
На нашата интернет страница ще намерите информация за състава, структурата и дейността на Районен съд - Крумовград, графици на заседанията и справки за движението на делата в него. Ще се изнасят обяви за конкурси, правила и начин на подбор за свободни длъжности и незаети работни места. Ще намерите също така и точните адреси, телефони, е-пощи и банкови сметки на съда. Публикувани са различни образци и формуляри в електронен вид, а също и данни за контакти с други съдилища и съдебни организации.
 

Искрено се надяваме страницата ни да бъде полезна за вас и да допринесе за информираност на гражданите и прозрачност за работата на съда.
 

 Ден на отворени врати в Районен съд Крумовград ще бъде проведен на 13.04.2017 г.
 


Съдебните актове, постановени от Районен съд Крумовград, се публикуват на основание чл. 64 от Закона за съдебната власт, при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.


Кратко указание за търсене на публикуваните съдебни актове може да разгледате 

Ако желаете директен достъп до секцията с публикувани съдебни актове натиснете 
 
Телевизионни рубрики представящи съдебната власт, създадени по Оперативна програма „Административен капацитет“ може да намерите на следния адрес http://www.vss.justice.bg/page/gallery/1
Последна промяна от Четвъртък, 19 Януари 2017г. 11:06ч.