ИСТОРИЯ НА РАЙОНЕН СЪД КРУМОВГРАД Печат

През месец април 1914 г. е бил открит Кошукавашкия мирови съд, като за пръв мирови съдия е бил назначен Христо Балдев, който впоследствие е станал подпредседател на пловдивския областен съд. Първоначално съдилището е било настанено в сградата на бившия конак.

Мировият съд просъществувал до края на 1934 г., като мирови съдии са били Стефан Сахаров, Манол Димитров, Яню Стамов, Кръстьо Попов, Спас Марковски, Емил Вълчев, Горан Конярски, Иван Вичев, Кирил Китанов и Стефан Димитров.

От 01.01.1935 г. е вече Крумовградски околийски съд и пръв околийски съдия е Благой Киров. впоследствие околийски съдии са били Крум Касабов, Генчо Генчев, Стефан Николов, Александър Благоев, Павел Костов, Драган Груев, Иван Петранов, Иван Дечев, Христо Мюфтиев, Светослав Хиколов, Димитър Стамов, Христо Петров, Петър Петков и Михаил Михайлов.

По това време съдът се помещава в общинска сграда, но впоследствие, във връзка с извършената през 1937 г. първа обща ревизия на съда е било преценено от съдебния инспектор Иван Бакърджиев, че е необходимо да се построи специална съдебна палата. Много скоро е получено одобрение на тази идея, като в съществуващата тогава програма за изграждане на нови съдебни палати в царство България е било предвидено изграждане на такава и в град Крумовград. За целта през 1938 г. са дарени от община Крумовград и от мюсюлманското вероизповедно настоятелство два имота съответно от 524 кв. метра и от 116 кв. метра на фонд “съдебни сгради” към министерство на правосъдието. През 1940 година е била построена съдебната палата, в която се помещава и понастоящем съда.

Околийският съд е просъществувал до 1952 година.

В съответствие с конституцията на народна република България от 1947 г. е било извършено пълно преустройство на държавния апарат. съобразно тези преустройства, в Крумовград е бил трансформиран околийският съд в народен съд.

Пръв народен съдия бил Михаил Михайлов .

През периода 1952 – 1971 година народни съдии са били : Никола Николов, Никола Митев, Димитър Генев, Васил Апостолов, Никола Трифонов, Иван Николов, Ганчо Лазаров, Борис Цанов, Борис Кантутис и Мустафа Емин .

През 1971 г. с приемане на новата Конституция е преименуван на районен съд и като такъв продължава да съществува и до днес.

Мустафа Емин е първият районен съдия. Той е работил като такъв до 1982 г., като е бил и председател на съда. Впоследствие през 1984 г. е встъпил в длъжност Тодор Хаджидимитров, а дотогава не е имало титуляр районен съдия, като той е работил до 1989 г., когато го е сменил Милан Миланов. От 1990 г. до 1995 г. районен съдия и ръководител на съда е Мария Атанасова. От 1995 г. до 1997 г. районен съдия е Иван Ангелов, който е сменен от Мария Атанасова. Тя работи в съда до 18 .07. 1998 г. Впоследствие за изпълняващ длъжността е назначен Йордан Геров. От 15 .03. 1999 г. встъпва в длъжност Иван Йорданов, който е на поста до 20.11.2014 г. На 16 .08. 1999 г. е назначена за съдия изпълнител Наталия Александрова, която от 08 .05. 2000 г. встъпи в длъжност на отпусната втора бройка районен съдия и я заема до 15 .05 2001 г. На освободеното й място на 03 .12. 2001 г. встъпи в длъжност Марин Чорбаджийски и го заема до 19.11.2014 г. От 20.11.2014 г. Председател на на съда е Марин Чорбаджийски.

На 01 .06. 2001 г. е назначен за съдия изпълнител – Мохамад Гулаб, който работи на тази длъжност до 01.10.2011 г. От 01,04,2013 г. мястото се заема от Фикрет Хабиб, който заема длъжността и понастоящем.

На 18 .04. 2005 г. е назначена за съдия по вписванията Ася Ангелова, която работи на тази длъжност и понастоящем.

Последна промяна от Понеделник, 24 Ноември 2014г. 15:25ч.